Termeni și condiții

          1.  Descrierea Platformei

Platforma Voluntariat Brașov – voluntarbv.ro este o platformă online și  reprezintă materializarea Proiectului “Voluntariat Brașov” dezvoltat de Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.), asociație de dezvoltare intercomunitară,  persoană juridică de drept și de utilitate publică, cu sediul în Brașov, str. Institutului nr. 35 C.A.T.T.I.A., jud. Brașov, CIF 18308578 .

Proiectul “Voluntariat Brașov” își propune să aducă o idee unică în județul Brașov, având ca scop principal, digitalizarea activității de voluntariat printr-o platformă de conectare a utilizatorilor direct cu organizatorii de evenimente și activități.

Ne dorim să aducem pe platformă cât mai multe ONG-uri, instituții publice, agenți economici, patronate etc. care să promoveze activități de voluntariat, internship-uri, idei de joburi și diverse activități pentru a implica în grad mai mare utilizatorii în proiecte care au ca scop dezvoltarea Municipiului Brașov.

Întrucât platforma noastră este accesibilă tuturor, ne dorim să implicăm persoane de toate vârstele, dornice să ajute și să își dezvolte abilități noi.

Prin acest proiect ne propunem să demontăm chiar și mitul potrivit căruia, după facultate nu te poți angaja. Aceasta, întrucât platforma noastră, prin intermediul partenerilor, oferă șansă tuturor studenților, și nu numai, să facă practică în domeniul pe care deja îl studiază și, mai mult decât atât, vrem să ajutăm persoanele dornice să își schimbe orientarea în carieră, oferindu-le șansa de a încerca ceva nou într-un domeniu de interes.

          Obiective specifice

Deși avem mai multe obiective, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, cele mai importante sunt următoarele patru, acestea răspunzând la principalele nevoi ale unei comunități unite și dezvoltate din punct de vedere tehnologic.

          A. Ne propunem să oferim egalitate de șanse și posibilități tuturor utilizatorilor noștri. Aceștia vor avea posibilitatea să exploreze platforma, să creeze activități în urma cărora vor dobândi diferite abilități precum: dezvoltarea muncii în echipă, cooperare și coordonare, etc. În urma evenimentelor vor acumula și cunoștințe în diferite domenii, urmând ca mai apoi aceștia să reutilizeze informația în viața personală și profesională.

          B. Ne propunem să oferim posibilități și să deschidem noi drumuri pentru utilizatorii noștri, întrucât le oferim șansa de a utiliza o platformă care intră în contact direct cu toate noutățile legate de voluntariat, internship și joburi din municipiu. În același timp, oferim expunere și ajutor, în găsirea forței de muncă, partenerilor noștri. Astfel, atingem două puncte esențiale: prima este reprezentată de implicarea activă a cetățenilor în societate, iar a doua de scăderea șomajului la nivel de municipiu.

          C. Tehnologia a jucat un rol important și în realizarea proiectului nostru, întrucât obiectivul principal a fost să creăm o platformă cât mai modernă și o aplicație de calitate, ce au rol în digitalizarea aproape completă a voluntariatului. Astfel, prin digitalizare ajutăm la minimalizarea consumului de resurse ce pot polua mediul.

          D. Ultimul nostru obiectiv, este acela prin care ne dorim să implicăm pe toată lumea din comunitate, dezvoltând spiritul civic la nivel local. Utilizatorii noștri se pot implica activ în donații către diferite centre, pot ajuta la crearea de feedback pentru a îmbunătăți calitatea vieții, iar în schimb, aceștia vor primi puncte pe care le pot utiliza pe platformă.

          Rezultatele așteptate

Ne propunem să aducem cât mai multe persoane dornice de voluntariat la un loc, să creăm o comunitate unită și să deschidem noi drumuri pentru viitoarele generații și nu numai. În următorii 2-3 ani dorim să ducem voluntariatul la următorul nivel, reparând astfel gaura dintre generații.

Categoria de vârstă țintă este 16-25 ani si nu numai, având ca scop oferirea de oportunități în rândul tinerilor. Prin intermediul platformei ne dorim să le deschidem un drum spre cariera aleasă, astfel scăzând rata șomajului din municipiu și crescând satisfacția în rândul studenților în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă stabil. Încă de pe băncile facultăților aceștia au posibilitatea de a acumula experiență și de a interacționa cu specialiști din domeniu prin intermediul platformei.

În următorii 2-3 ani vedem un Brașov mai unit, dorindu-ne să integrăm lumea cât mai mult în problemele orașului, dezvoltându-le spiritul civic și atenția pentru nevoile acestuia. Vrem să creștem numărul persoanelor implicate în societate, indiferent de vârstă, și să ducem Brașovul în topul orașelor din țară și nu numai, crescând nivelul de trai, prin puterea exemplului și a muncii în echipă.

          2. Accesul pe platformă

Accesul pe platformă se face prin intermediul unui cont cu parolă, realizat de:

     a) orice persoană fizică care are vârsta de minim 16 ani ce dorește să aplice pentru a realiza activități de voluntariat ;

     b) orice organizație neguvernamentală (ONG-uri), Instituții Publice, Asociații și Companii, Patronate, etc. care doresc să facă cunoscută o oportunitate, în vederea recrutării de voluntari sau care doresc să elibereze certificate de voluntariat, conform Legii 78/2014.

          3. Reguli generale

          - Administratorul Platformei (Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.)) va depune toate eforturile rezonabile, din punct de vedere tehnic sau de altă natură, pentru realizarea scopului Platformei, cât și pentru funcționarea în bune condiții a site-ului.

          - Pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica termenii și condițiile de utilizare ale Platformei, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează. Beneficiarii Platformei au obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile de utilizare, pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

        - Activitatea desfășurată de către utilizatori pe platformă este evaluată prin intermediul unui punctaj în baza căruia Comunitatea sau platforma poate oferi facilități celor mai activi utilizatori, prin diferite modalități.

          - Atenție !!! - Platforma NU încheie contracte de voluntariat cu utilizatorii. Platforma este un intermediar între organizații și utilizatori, oferind instrumentele digitale pentru o desfășurare mai bună a activității acestora.

          - Obligația de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă clauzele prevăzute în Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările uterioare;

          - Accesul și utilizarea platformei (denumită în continuare și ”Site”) se face în termenii și condițiile de mai jos.

          - Accesând și navigând pe această platformă, utilizatorii acceptă implicit, termenii și condițiile de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii vor înceta folosirea platformei.

          4. Termenii utilizați au următoarele semnificații:

Abilități - îndemânare dezvoltată prin participarea la evenimente sau workshop-uri de profil și internship;

Acces - codul QR propriu pentru a putea fi scanat la diferite operațiuni stabilite în cadrul platformei;

Agent economic - denumire generică prin care, în economia de piaţă, se desemnează comercianţii persoane fizice, comercianţii persoane juridice, precum şi regiile autonome, ca participanţi la raporturile economice şi juridice care în totalitatea lor concretizează procesele economice în desfăşurarea acestora.;

Asociaţii religioase - persoane juridice alcătuite din cel puţin 300 de membri, cetăţeni români sau rezidenţi în România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase și care, sunt înscrise în Registrul asociaţiilor religioase instituit la grefa judecătoriei din circumscripţia teritorială unde îşi are sediul;

Beneficiar platformă - orice persoană fizică şi/sau juridică care accesează Platforma Voluntariat Brasov, în baza unui cont de utilizator şi a unei parole;

Beneficiarul activităţii de voluntariat - persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

Certificatul de voluntariat – documentul emis  la cererea voluntarului de către organizația-gazdă, care va detalia experiența de voluntariat;

Comunitate - grup de oameni cu interese, obiceiuri, credințe sau norme de viață comune;

Contract – reprezintă documentul încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului;

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite  Utilizatorului transmiterea informațiilor despre Utilizator/Organizații, precum și istoricul Utilizatorului în Site (evenimente, punctaj, diamante, etc). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse de el la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate;

Companie – Asociere de persoane fizice și juridice, constituite în societăți comerciale, în vederea efectuării de acte de comerț. Mare întreprindere constituită sub formă de societăți (industriale, comerciale, de transport). Societate comercială;

Cadou- reprezintă opțiunea prin care utilizatorul poate  transfera de exemplu diamante către un alt utilizator;

Contractul de voluntariat - convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

Coordonatorul voluntarilor - voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor;

Cult religios - diversele religii ale unui stat;

Diamante - la fiecare X puncte, stabilite conform regulamentului platformei, se primește un diamant, ce poate constitui în mod generic o moneda a platformei;

Dezvoltarea unei abilitati – se parcurg 3 praguri, respectiv:  Începător, Intermediar și Avansat. Pentru a trece de la un nivel la altul, trebuie parcurs un număr de evenimente/workshop-uri și internship-uri;

Evenimente - secțiune  în care se pot  vedea toate evenimentele de voluntariat din județul Brasov, atât fizice cât și virtuale;

Firmă -  conform art. 30 din Legea nr. 26/1990, firma este numele sau, după caz. denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care se semnează. Firma are ca principală funcţie identificarea comerciantului prin individualizarea lui faţă de alţi comercianţi şi joacă un rol important în atragerea clientelei;

Forum -sectiune în care utilizatori pot primi informatii sau pot discuta pe și despre anumite subiecte;

Internship – constituie oportunitatea oferită de un angajator unor potențiali angajați de a-și desfășura activitatea în cadrul companiei respective pentru o perioadă limitată de timp. Potențialii angajați sunt în general studenți sau proaspeți absolvenți ai unei universități și sunt cunoscuți sub termenul generic de interni;

Job - slujbă, serviciu. Afacere cu caracter privat sau oficial;

Magazin – denumire generică care implică utilizarea diamantelor;

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator poate adaugă conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informatiilor din Site ale utilizatorului sub denumirea de “Nume utilizator”, dar și a utilizări acestuia pe platforma Voluntariat Brașov;

Noutăți – ultimele știri despre parteneri, evenimente și activități din județul Brașov;

Nivel utilizator- atingerea unor praguri de punctaje.  Aceste praguri sunt: Bronze (250 puncte), Silver (500 puncte), Gold (750 de puncte), Platinium (1000 puncte), Diamond (1500 puncte), Master (2000 puncte), Gradmaster (5000 puncte) ;

ONG - organizație neguvernamentală (abreviat ONG) este o instituție care lucrează independent față de activitatea guvernului, deși unele ONG-uri de utilitate publică sunt parțial sau integral finanțate de acesta;

Obiective – cele mai importante obiective, astfel cum sunt stabilte în cadrul platformei pe care utilizatori le pot îmbunătăți în comunitatea din care fac parte;

Organizație - grup de persoane fizice, juridice sau de stat având o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu propriu (în vederea realizării unui scop) și personalitate juridică (instituție, întreprindere).

Organizații – denumire secțiune din cadrul platformei/site-ului ce cuprinde toți partenerii care colaborează cu platforma și care pot fi ONG-uri, instituții publice, agenți economici, patronate, asociații religioase, etc;

Organizaţia-gazdă – persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat. Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei și formării profesionale, cursuri de instruire, formare și pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează;

Organizatorul – instrument din cadrul secțiunii Evenimente cu ajutorul căruia pot fi coordonați voluntarii prin  aplicatia mobilă. Acesta implica preferințele utilizatorilor pentru postul care vor să-l ocupe, primirea unor sarcini, program făcut pe mai multe zile, pontare  și feedback dat pentru munca depusă;

Oferte joburi – secțiune ce cuprinde joburile și internship-urile postate de organizații în funcție de nivelul abilităților de profil al utilizatorilor ;

Punctaj – criteriu prin intermediul căruia  utilizatorii sunt răsplătiți pentru implicarea lor în activitățile platformei. Activitatea unui voluntar este punctată astfel: timp investit, abilități necesare, cunoștințe dobândite, impact asupra societăți, număr de beneficiari în functie de eveniment, utilizatori cu dizabilități, feedback și număr de persoane coordonate de către coordonatorul evenimentului.  Punctajul se primește după terminarea unui eveniment;

Puncte platformă – pentru fiecare nivel al unei abilități obținute, se acordă un punct platformă. Exemplu:  social începător 3 = 3 evenimente= 3 puncte pe platformă.

Prin aceste puncte de platformă se vor debloca anumite secțiuni ale platformei pentru utilizator;

Patronat – organizatii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice  de  drept  privat, fără  scop  patrimonial,  constituite  pe  activități  economice  și organizate pe secțiuni, diviziuni, ramuri și la nivel national;


Profilul Utilizatorului –  secțiune din Cont care permite Utilizatorului să își urmărească activitatea personală, dar și un meniu cu toate activitățile pe care le poate întreprinde pe platformă;

Profilul Organizatiei –  secțiune în cadrul căreia organizația poate efectua evenimente, adăuga produse, coordona utilizatori, etc;

Realizari –  secțiune în cadrul căreia utilizatori pot întreprinde activități individuale,  săptămânale prin intermediul cărora pot primi punctaj sau diamante;

Sponsor –  orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condițiile legii. Sponsorizarea este activitatea care se desfășoară pe baza unui contract încheiat între sponsor și beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare și a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum și asupra duratei sponsorizării;

Statistici – evaluarea activității utilizatorului în funcție de  evenimentele la care a participat;

Sistem de bonusare – constituie o secțiune din meniul organizației, prin care se pot acorda facilități la un anumit punctaj pentru utilizatori;

Top 10 – topul celor mai activi utilizatori și organizații de pe platforma, în urma punctajelor obținute;

Utilizatorul –  orice persoană fizică care are vârsta de minim 16 ani sau persoana juridică înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și condiții;

Utilizatorul desfășoară activităti civice prin propria persoană sau activități de voluntariat întreprinse de Partenerii platformei. Acesta va fi recompensat pentru orice acțiune prin care  ajută comunitatea din care face parte, printr-un punctaj, dar și stimulat prin diferite facilități;

Utilizatorul va dezvolta pe durata activitătii lui pe aceasta platforma, abilități care pot fi de folos în experiența necesarp unui intership sau job;

Voluntariat – activitate de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea de interes public reprezintă activitate desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea;

Voluntarul –  orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat Pe aceasta platforma utilizatorul devine voluntar în momentul în care încheie contracte de voluntariat cu organizațiile mai sus definite.

          5. Obligațiile beneficiarilor Platformei

   Beneficiarii Platformei acceptă și sunt de acord cu următoarele condiții:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informații/mesaje:
  •  jignitoare, amenințătoare sau abuzive;
  • obscene sau de natură sexuală;
  • ofensatoare, defăimătoare, rasiste, sexiste, homofobe sau discriminatorii împotriva oricăror religii sau alte grupuri tematice;
  • atacuri la persoană.
  • scrise cu rea-credință sau încărcate de ură, obscene, indiferent de cum sunt scrise sau sugerate acestea.
  • care incită la ură, la comiterea de infracțiuni, la violență.
  • comentarii xenofobe.
 • să nu utilizeze acest Site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să nu folosească nici o aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul și nici să încarce sau să pună la dispoziție fișiere conținând date eronate sau viruși, prin niciun fel de metode;
 • să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Voluntarul are obligația de a participa la activitățile evenimentelor la care s-a înscris pe platformă. În cazul absentării nemotivate de la activitățile evenimentelor la care s-a înscris sau în cazul în care nu poate justifica neparticiparea cu argumente obiective, independente de voința sa, organizatorul va lua următoarele măsuri:         

 • restricționarea accesului pe platformă pentru o perioadă de 7 zile, pentru o abatere;         
 • restricționarea accesului pe platformă pentru o perioadă de 30 zile, pentru două absențe;  
 • restricționarea accesului pe platformă pentru o perioadă de 90 zile, pentru trei absențe.

Organizația gazdă obligații:

 • pe toată durata colaborării cu voluntarii să folosească  platforma voluntarbv.ro;
 • să încheie contractul de voluntariat, să completeze fișa de instruire pentru securitate și sănătate în muncă și fișa postului cu voluntarul;
 • trebuie să respecte condițiile stabilite pe platformă referitoare la acordarea unui punctaj voluntarului pentru activitatea efectuată;
 • să elibereze în termen de maxim 15 zile certificatul de voluntariat în vederea recunoașterii experienței în muncă;
 • pe platforma voluntarbv.ro să precizeze, înainte de data desfășurării evenimentului, descrierea  și sarcinile voluntarilor;
 • pe toată durata colaborării cu voluntarii să folosească  un comportament adecvat/corect.

În situația în care persoana care dorește să realizeze activități de voluntariat în serviciile sociale destinate copiiilor are vârsta între 16-18 ani, aceasta trebuie să beneficieze de protecție împotriva riscurilor specifice pentru dezvoltarea sa.

Este necesară evaluarea copilului voluntar care dorește să desfășoare activități de voluntariat în servicii sociale destinate copiilor, identificându-se: riscurile specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea copiilor voluntari, care rezultă din lipsa lor de experiență sau sunt asociate capacității și nivelului de dezvoltare (și limitările ce decurg din aceasta); riscurile asociate incapacității de gestionare (emoțională, de reacție etc) a evenimentelor prin care trec în cadrul voluntariatului.

În situația în care persoana care dorește să realizeze activități de voluntariat în serviciile sociale destinate copiiilor are vârsta între 16-18 ani, este important ca evaluarea să descrie cât se poate de fidel dacă particularitățile psihice ale copilului voluntar îl recomandă sau nu pentru o activitate anume.

În cazul în care se constată utilizarea platformei fără respectarea termenilor și condițiilor prezente, organizația gazdă/voluntarul va fi informat despre aceasta, ca în termen de 2 zile lucrătoare să remedieze situației.

În caz contrar, deținătorul platformei își rezervă dreptul de a șterge conținutul din platformă sau chiar de a șterge conturi de utilizatori /organizații.

 Este interzis să utilizați site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

Deoarece ne propunem să încurajăm schimbul civilizat de idei și discuțiile raționale  și pentru că pot exista situații când nu întotdeauna se poate discerne corect între o opinie dură și mesaje încărcate de ură sau rea-intenție, NE REZERVĂM DREPTUL de a respinge  acele cereri pentru plasarea unor evenimente de voluntariat pe platformă care vin din partea mediului politic, cultelor religioase și comunității LGBTQ+, etc.

               6. Condiții de folosire a informațiilor de pe Site:

Puteți prelua, citi, imprima sau distribui orice informație de pe acest Site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținute în orice informație pe care o preluați de pe Site.

Nu aveți dreptul de a modifica, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.),  și/sau a beneficiarului site-ului al cărui conținut este vizat.
De asemenea, trebuie să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Conversațiile și corespondența purtate și afișate pe Platformă  cu ocazia unui eveniment, între utilizator, organizația – gazdă, voluntar și coordonatorul voluntarilor, NU se stochează pe site după terminarea evenimentului care le-a generat.

Prin utilizarea Platformei Voluntariat Brasov – voluntarbv.ro, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că administratorul platformei nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor de pe site-ul https://www.voluntarbv.ro și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma Voluntariat Brașov .

          7. Drepturile de proprietate intelectuală

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.) este proprietarul de drept al Platformei, atât al conţinutului produsului, privit în tot și/sau în parte, cât și asupra formei și asupra surselor produsului.

Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies și/sau în legătură cu Platforma Voluntariat Brasov, considerată total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Agenției, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

Proprietarul platformei îşi va exercita în mod activ drepturile sale de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

          8. Legislație

Termenii şi condiţiile Platformei, relaţiile şi interacţiunile pe şi legate de platformă vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Dacă apare orice fel de dispută, echipa – voluntarbv.ro este deschisă să ajute la soluţionarea acesteia, sens în care, te rugăm să ne contactezi. În cazul în care nu eşti mulţumit de felul în care a fost soluţionată sesizarea ta, te poţi adresa instanţelor competente.

 

          9. Îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență privind voluntariatul. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de voluntari în cadrul acțiunilor la ca ați participat, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei acțiuni sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități de voluntariat, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 

          10. Aplicația pe mobil

Aplicația poate fi utilizată pe sistemele de operare iOS şi Android si este necesar să fie instalată din magazinele online dedicate (Google Play Store –pentru Android, respectiv App Store pentru iOS).

Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate pentru achitarea tuturor taxelor pentru accesare sau date impuse de terțe părți (cum ar fi taxele impuse de furnizorul de internet sau de cel de telefonie mobilă) asociate utilizării aplicației voluntarbv.ro și aplicațiilor conexe.

Activarea aplicației voluntarbv.ro se poate realiza numai din aplicația google play și doar dacă aveți activat în prealabil acest serviciu. 

Din  motive  de  securitate  aplicația  voluntar.bv  nu  funcționează  pe  telefoane  în  care  s-a  efectuat jailbreak sau root.