Administratorului Platformei Voluntariat Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.), garantează beneficiarilor platformei respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

          Prin înscrierea în cadrul Platformei Voluntariat Brașov, respectiv, în cadrul Proiectului ”Voluntariat Brașov”,  participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile Platformei și ale Politicii privind prelucrarea de către Administratorul Platformei Voluntariat Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.) a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului ,,Voluntariat Brașov ”.

          Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal constituie un angajament fundamental al Administratorului Platformei, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.), prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE)2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

          Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele  dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

          Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

          Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR) "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea acestor date înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.       

          Astfel, potrivit prevederilor legale în materie, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.), asociație de dezvoltare intercomunitară,  persoană juridică de drept și de utilitate publică, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor  nr. 8, jud. Brașov, CIF 18308578, înregistrată cu nr. 2/2006 în Registrul special al asociaților și fundațiilor, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.
          Prin completarea formularului privind înregistrarea ca Beneficiar, participantul declară că își dă consimțământul in mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Agenției și să fie prelucrate și folosite in viitor de către aceasta. Scopurile colectării datelor dvs. sunt următoarele:

  • Realizarea legăturii dintre profilul utilizatorului și ofertele de voluntariat disponibile;
  • Implicarea în cadrul activităților de voluntariat atestată prin certificatul de voluntariat emis de Organizația-gazdă care desfășoară activitățile respective.
  • Realizarea legăturii dintre cererea de voluntariat și ofertă;
  • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau administrative (privind schimbări în site, administrare, etc.)
  • Transmiterea de informații cu privire la ofertele de voluntariat sau alte oportunități din sectorul neguvernamental;
  • Statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității platformei și pentru realizarea unor funcționalități și servicii noi.

          În cazul în care doriți sa vă realizați un cont, pentru a beneficia de facilitățile menționate anterior, trebuie să furnizați datele cu caracter personal solicitate.
          Următoarele date cu caracter personal – nume, sex, vârstă, imagine, domenii de interes, loc - vor fi dezvăluite terților, respectiv organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor publice, prin afișarea lor pe pagina profilului public.

Alte date cu caracter personal, precum adresa de e-mail sau numărul de telefon, sunt dezvăluite acestor organizații, doar prin acordul utilizatorului, în momentul în care acceptă invitația de a intra în procesul de recrutare pentru o anumită activitate de voluntariat.
          Toți cei care au completat formularul privind înregistrarea ca beneficiar al platformei își dau acordul pentru ca, A.M.B. să prelucreze datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, acestea să fie șterse.

          Deasemenea persoana vizată are dreptul de a obţine de la administrator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau

de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar administratorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

            Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal? Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma A.M.B. voluntarbv.ro. 

          Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

          Îmbunătățirea serviciilor noastre. Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență privind voluntariatul. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de voluntari încadrul acțiunilor la ca ați participat, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei acțiuni sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

          Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități de voluntariat, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

          Apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea platformei. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei A.M.B. voluntarbv.ro   față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a apăra activitatea platformei, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in acest   sens în materie.

          Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal. Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma A.M.B. voluntarbv.ro. 

          Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

          Ce drepturi aveți.  Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Registratura din cadrul Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov/ sau poate fi transmisă prin poștă la sediu organizației la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri C.A.T.T.I.A. din str. Institutului nr. 35 cod poștal 500484 și poate fi transmisă la adresa de e-mail dpo@metropolabrasov.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, București cod poștal 010336, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condițiile de siguranță și securitate.